Kommersiella uppdrag

Företagspresentationer, produkt, reklam och industriuppdrag. Efterfrågan på kombinationen rörlig film och stillbild ökar stort, vilket är naturligt när man vill utnyttja genomslagskraften på webben och de sociala medierna.

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+