Film

Produktioner ifrån idé till färdig film.

Jag tar hand om allt ifrån förproduktion inkl manusskapande utifrån ide och behov, till filmproduktion inkl ljud och ljus samt sedan till postproduktion med klippning, ljudläggning samt motion graphics, musicscoring och slutligen utexportering till lämpligt codec/format. Självklart gör jag också valda delar av en produktion ifall de behoven finns.

Till detta går det även utmärkt att koppla till stillbildsfotografering som vi gör parallellt med filmproduktionen för att öka och maximera effekten av kampanjen.
Då får stillbilderna samma känsla, uttryck som filmproduktionen och medverkar till igenkänning och ökad genomslagskraft mellan medierna.